Program

Program konferencji_19-20 X 2023

Abstrakty wystąpień dostępne są TUTAJ

Dzień pierwszy konferencji – 19 października 2023

Przestrzeń transformacji – transformacja przestrzeni

Obejmuje dwie sesje panelowe poświęcone zarządzaniu przestrzenią i krajobrazem. Celem pierwszego dnia konferencji jest wspólna dyskusja z samorządami i różnymi instytucjami nad praktycznym ujęciem krajobrazu. Ład przestrzenny, presja inwestycyjna czy chaos wizualny to część zagadnień, które zostaną poruszone w panelach dyskusyjnych z zaproszonymi gośćmi z całej Polski. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na konkretne działania mające na celu właściwe kształtowanie otaczającej nas przestrzeni, w tym podejście partycypacyjne angażujące lokalne społeczności.

Dzień drugi konferencji – 20 października 2023

Nauka, praktyka, edukacja – potrzeby i doświadczenia

Obejmuje otwierającą sesję panelową poświęconą nauczaniu o krajobrazie na różnych kierunkach studiów i w różnym ujęciu

oraz sesje referatowe w trzech panelach –

  • “Krajobraz w nauce”,
  • “Krajobraz w praktyce”
  • “Krajobraz w edukacji”.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wygłoszenia referatów w jednym z trzech wskazanych paneli.