Krajobraz to pojęcie wieloznaczne, wykorzystywane w wielu dziedzinach nauki, a każda z nich nadaje mu nieco inne znaczenie. Ważne jest, aby traktować krajobraz nie jako tło wszelkich działań, ale jako wartość i zasób, który należy chronić i zarazem właściwie kształtować. Krajobraz jest bowiem naszym wspólnym dobrem i każdy z nas odpowiedzialny jest za jego ochronę.

Temat konferencji jest niezwykle aktualny, a zetknięcie tych trzech ujęć: badań naukowych o krajobrazie, tego jak zagadnienia krajobrazowe są realizowane w edukacji i jakie to ma odzwierciedlenie w praktyce jest niezwykle interesujące i może stanowić podstawę wspólnych działań w przyszłości. Krajobraz jest bowiem naszym wspólnym dobrem i każdy z nas odpowiedzialny jest za jego ochronę. Ważne jest więc, aby podstawą wszelkich działań było traktowanie krajobrazu jako wartości i zasobu, który należy chronić i zaraz właściwie kształtować.

Międzynarodowy Dzień Krajobrazu jest okazją do kolejnej, corocznej debaty, o potrzebie ochrony i zrównoważonego kształtowania walorów krajobrazowych. Wyrażamy nadzieję, że wydarzenie to będzie okazją do podzielenia się w szerokim gronie doświadczeniami, problemami i sukcesami związanymi z tematyką krajobrazu. Będzie także przestrzenią do rozmów o tym w jaki sposób edukować młodych ludzi, przyszłych ekspertów i praktyków w tej dziedzinie.

Patronat honorowy

 

Informacje

Uprzejmie informujemy, iż został przedłużony termin nadsyłania zgłoszeń na konferencję “Krajobraz w nauce, praktyce i edukacji”. Zgłoszenia można dokonywać do dnia 30 września 2023 roku.

komunikat I

komunikat II

Miejsce konferencji:

Uniwersytet Gdański
ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk

mapa

patronat medialny:

Kontakt

Uniwersytet Gdański
ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk

  • Kontakt mailowy do organizatorów:

Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego:  krajobraz@pbpr.pomorskie.pl

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UG:                                                                                               jaroslaw.czochanski@ug.edu.pl