Kontakt

Uniwersytet Gdański
ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk

  • Kontakt mailowy do organizatorów:

Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego:  krajobraz@pbpr.pomorskie.pl

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UG:                                                                                               jaroslaw.czochanski@ug.edu.pl