Komitet organizacyjny

Jarosław Czochański (IGS-EiGP UG) – kierownik konferencji,

Karolina Duljas (PBPR),

Sylwia Horska-Schwarz (IGS-EiGP UG),

Mariusz Kistowski (IGS-EiGP UG),

Barbara Korwel-Lejkowska (IGS-EiGP UG),

Robert Lejkowski (IGS-EiGP UG),

Anna Łoziak (PBPR),

Ewa Mączka (PBPR),

Katarzyna Olechnowicz (PBPR),

Jakub Pietruszewski (PBPR),

Bartosz Pępek (PBPR),

Joanna Poczobut (IGS-EiGP UG),

Marcin Połom (IGS-EiGP UG),

Teresa Sadoń-Osowiecka (IGS-EiGP UG),

Wojciech Staszek (IGS-EiGP UG),

Alicja K. Zawadzka (IGS-EiGP UG)